LPD GEBRUIKERS

 

Wie maak wat uit op de LPD frequenties

Ik als zendamateur woord regelmatig er op aangesproken door mensen die
gebruik maken van de LPD van wat ik mag en zeker niet mag als zendamateur.
ik zou geen SSB en of Digitale mode mogen doen of zo iets

Voor mij is het simpel in dit geval als zendamateur
zit een LDP gebruiker in de stad en zit hij verder weg dan plm 800 meter hoor ik hem al niet meer de lpd gebruiker
hoor ik hem wel, dan kan ik gaan nadenken dat hij niet met de juiste spullen zit, of mijn antenne te hoog staat.
 
Als zendamateur mag ik NIET met hem spreken, tenzij de zendamateur ook op een LPD divice zit !
zie hier onder een email van mij met een vraag naar het agentschap en het antwoord.

In antwoord op uw e-mail van 4 februari 2016 het volgende.

U mag als radiozendamateur met mensen praten die op een LPD werken als het ook radiozendamateurs zijn.

Zijn het geen radiozendamateurs dan is het niet toegestaan.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd.

 Met vriendelijke groet,

Henny Kailola

Klantcontactmedewerker

........................................................................

Agentschap Telecom

Ministerie van Economische Zaken

Emmasingel 1 | 9726 AH | Groningen | Kamer 4.35

Postbus 450 | 9700 AL | Groningen

........................................................................

T 050-5877 444

F 050-5877 400

info@agentschaptelecom.nl

http://www.agentschaptelecom.nl

........................................................................

 

Dialoogsessies over primair gebruik door radiozendamateurs, met name in de 70 cm band

 

 

Op 26 januari 2015 hebben de Amateurverenigingen VERON en VRZA en Agentschap Telecom gesproken over gedeeld frequentiegebruik.

Op 29 januari is eenzelfde gesprek geweest tussen Agentschap Telecom en de Stichting DKARS. Aanleiding was het nieuwsbericht van het agentschap over gedeeld frequentiegebruik en de onrust die hierover is ontstaan binnen de amateur-gemeenschap.

Tijdens deze gesprekken is uitgebreid stilgestaan bij de betekenis van de primaire status van radiodiensten en in het bijzonder die van de radiozendamateurdienst in de 70cm amateurband. In deze band is ook frequentieruimte bestemd voor het gebruik van SRD-toepassingen. Denk hierbij aan onder andere afstandsbedieningen van auto's, draadloze garagedeuropeners, enzovoorts. Het gebruik van deze apparatuur heeft de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt en is maatschappelijk erg belangrijk geworden. Het is dus van groot belang dat andere gebruikers van deze frequentieband rekening houden met dit SRD-gebruik in Nederland.

Tijdens de gesprekken is door het agentschap aangegeven dat er geen intentie is om de toewijzing van deze frequentieband aan de amateurdienst, noch de primaire status daarvan, te wijzigen.

Maar ook de andere gebruikers van het spectrum hebben rechten. Agentschap Telecom heeft aangegeven dat ‘primaire status’ daarom niet inhoudt dat andere gebruikers alle verstoringen hoeven te accepteren. Zendamateurs moeten, gezien de maatschappelijke belangen en de impact van verstoringen op het frequentiegebruik met een secundaire status of zelfs non interferentie basis (NIB*), hier verstandig mee omgaan. Bij normaal gebruik is het mogelijk dat alle soorten gebruik in deze frequentieband vreedzaam kunnen samenleven.

Het is de verantwoordelijkheid van de radiozendamateur om het gebruik van frequentieruimte zo in te richten dat dit niet leidt tot overlast in zijn/haar omgeving.

Alle partijen zijn het er over eens dat het gebruik van frequenties door radiozendamateurs niet los kan worden gezien van de algemene fatsoensnormen en waarden in onze hedendaagse maatschappij. Elke zendamateur dient verantwoord om te gaan met zijn gebruik van het spectrum, mede gezien de experimentele doelstelling van de radioamateurdienst. Verantwoord gebruik van deze frequentieruimte is niet alleen in het belang van de omgeving maar ook in het belang van de radiozendamateur en het zendamateurisme. Overlast kan leiden tot publiciteit die het zendamateurisme schaadt.

Naast de maatschappelijke waarde van de experimentele doelstelling van het zendamateurisme is het een prachtige hobby waar heel veel mensen plezier aan beleven. Door omgevingsbewust te zijn en de rechten van andere  frequentiegebruikers te respecteren, kunnen we samenwerken aan het behoud van het positieve imago van het zendamateurisme en maatschappelijke problemen voorkomen.

BRON: Agentschap Telecom

Dus is het heel simpel als de gebruiker van de LPD zich aan de regels houden
hebben zij nergens last van tenzij hij of zij een buurman hebben die zendamateur is

Dus LPD'er niet zeuren als je met illegale spullen werkt
Het is niet de amateur maar jij zelf die fout bezig is

 

LPD Frequenties zijn niet opgenomen in de leerstof van de zendamateur
daar deze frequenties gewone bruikbare frequenties zijn voor het experimenteren
toegestane zend vermogen is van 0 tot en met 400 Watt voor de zendamateur
 

voor de lpd gebruiker is dat dus niet meer dan 10 Mw met een handheld divice
met 69 vastgestelde frequenties
 
70 CM
Kanaal Frequentie Kanaal Frequentie
1 433.075 36 433.950
2 433.100 37 433.975
3 433.125 38 434.000
4 433.150 39 434.025
5 433.175 40 434.050
6 433.200 41 434.075
7 433.225 42 434.100
8 433.250 43 434.125
9 433.275 44 434.150
10 433.300 45 434.175
11 433.325 46 434.200
12 433.350 47 434.225
13 433.375 48 434.250
14 433.400 49 434.275
15 433.425 50 434.300
16 433.450 51 434.325
17 433.475 52 434.350
18 433.500 53 434.375
19 433.525 54 434.400
20 433.550 55 434.425
21 433.575 56 434.450
22 433.600 57 434.475
23 433.625 58 434.500
24 433.650 59 434.525
25 433.675 60 434.550
26 433.700 61 434.575
27 433.725 62 434.600
28 433.750 63 434.625
29 433.775 64 434.650
30 433.800 65 434.675
31 433.825 66 434.700
32 433.850 67 434.725
33 433.875 68 434.750
34 433.900 69 434.775
35 433.925    


voor de pmr gebruiker is dat dus niet meer dan 500 Mw met een handheld device

met 8 vastgestelde frequenties
 
PMR446
Kanaal Frequentie Kanaal Frequentie
1 446.00625 5 446.05625
2 446.01875 6 446.06875
3 446.03125 7 446.08125
4 446.04375 8 446.09375

 

 
Thanks For QSO  and 73 from Henk de PD0HLA
PD0HLA '18«.