DIGI hulp voor Digi mode's

 

Menu PD0HLA   

IC-7300

IC-9100

Audio info

FT-950

Interface simpel 

Microham

HRD IC-9100

Vraag aan U 

LINKS

Mail PD0HLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Beste gebruikers van de Digi-modes FT8 en FT4

Op deze pagina's willen een aantal amateur's beschrijven welke instellingen ze gebruiken.

werkende met een IC-9100 en IC-7300 en of anders set's

Tevens zal men beschrijven met welk modem men werkt

We gaan er van uit dat u als basis het start programman Ham-radio Deluxe gebruikt waaraan de andere software is gekoppeld

We beschrijven puur de instellingen om de set en PC te laten werken met de digi software

De digi Software instellingen kunt u vinden op pd0hla.nl